campingmedhjul

Lejebetingelser Campingmedhjul

Depositum:
Ved leje for 1 – 4 uger er depositum kr. 3.000.-. Ved leje i mere end 4 uger er depositum kr. 5.000. Depositum skal betales ved bestilling. Reservation er først gældende, når depositum er modtaget. Depositum returneres senest 8 dage efter vognen er afleveret i rengjort og skadefri stand.

Forsikring:
Der er kaskoforsikring på alle vogne med en selvrisiko på kr. 3.000.- pr. skade, som trækkes fra depositum.
Skader, der er selvforskyldt og skader på inventar og service, betales af lejer, som trækkes fra depositum.

Hvis der under lejemålet skulle opstå skader på det lejede, har man pligt til at meddele dette til udlejer på telefon 60208450, straks så vi evt. kan fremskaffe en anden campingvogn til næste lejer. Betalt leje og depositum tilbagebetales ikke til lejer, ved afbrudt leje pga. skade/uheld.
Hvis man skal uden for Danmarks grænser, skal man have grønt og rødt forsikringsbevis til sin bil, dette skal lejer have fra sit forsikringsselskab. Det røde forsikringsbevis til campingvognen følger med. Dette koster ikke ekstra.

Afbestilling:

Ved afbestilling indtil 60 dage før lejemålets start, refunderes 50% af det indbetalte depositum. Ved afbestilling mellem 30-60 dage før lejemålets start, refunderes depositum ikke. 30 dage før lejemålets start hæfter lejer for den fulde leje, medmindre der findes en anden lejer.

Leje:
Lejen skal være betalt senest 30 dage før lejemålets start. Sker dette ikke uden anden aftale betragter vi lejemålet som afbestilt.
Hvis udlejer ikke kan stille den reserverede campingvogn eller anden campingvogn af samme stand/størrelse til rådighed, af årsager, som udlejer, ikke har indflydelse på, er lejer berettiget til at opsige lejemålet. Den fuldt indbetalte leje og depositum tilbagebetales til lejer. Erstatning udover dette kan ikke gøres gældende overfor udlejer.

Afhentning/aflevering:
Lejemålet begynder lørdag, afhentning mellem kl. 14.00 og 16.00.
Lejemålet slutter lørdag, aflevering mellem kl. 0800 og kl. 11.00.
Vognene skal afhentes / leveres retur på vores adresse: Ulstrupvej 39, 8870 Langå.
Det er vigtigt at afleveringstid overholdes,
for sen aflevering vil berøre den næste lejer.
Ved for sen aflevering betales kr. 250.- pr. påbegyndt time.
Ved tidlig aflevering refunderes lejen ikke for den resterende tid.

Campingvogn og udstyr skal leveres tilbage i rengjort stand, toilettet tømt og rengjort. I modsat fald betales kr. 1.000.- for rengøring, og kr. 500.- for tømning af toilettet.
Forteltet og markise og andre telte, skal leveres tilbage tørt og rengjort. I modsat fald betales kr. 800,- for tørring og rengøring.

Cykler
Det er ikke tilladt at medbringe og opbevare cykler i campingvognene.
Rygning
Rygning er ikke tilladt inde i campingvognen.
Husdyr
Det er ikke tilladt at medbringe husdyr i campingvognen. Kun hvis det er aftalt.
Gas
1 stk. 10kg. gasflaske er monteret i campingvognen, og forbrug heraf er inkl. i lejen.